Privacybeleid

  

Invitebox bvba, gevestigd aan Kapellekensboom 3, 2270 Herenthout, Belgie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 


Contactgegevens:
Kapellekensboom 3,

2270 Herenthout, Belgie
0470/575404

www.invitebox.eu

marjan@invitebox.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Invitebox verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt  bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in  correspondentie en telefonisch 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te  verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze  toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet  controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook  aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo  te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder  ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die  toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een  minderjarige, neem dan contact met ons op via marjan@invitebox.eu, dan  verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Invitebox verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Invitebox neemt niet op basis van geautomatiseerde  verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen  hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door  computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens  (bijvoorbeeld een medewerker van Invitebox) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Invitebox bewaart uw persoonsgegevens niet langer  dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens  worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de  volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Particulieren: persoonsgegevens, contactgegevens - 2 jaar

Bedrijven: persoonsgegevens, contactgegevens - 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Invitebox verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is  voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een  wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken,
die wij gebruiken

Invitebox gebruikt alleen technische,  functionele cookies en  analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is  een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt  opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij  gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en  uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en  onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee  onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw  internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.  Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de  instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of  te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming  voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de  verwerking van uw persoonsgegevens door Invitebox en heeft u het recht  op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek  kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een  computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te  sturen.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,  gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking  van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens  sturen naar marjan@invitebox.eu.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,  vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te  sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de  strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We  reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Invitebox neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt  passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,  ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u  de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er  aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze  klantenservice of via marjan@invitebox.eu

Privacy Verklaring + Algemene Verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden Invitebox (pdf)

Download