Digitaal

Wat verstaan wij onder digitaal?


Wel alles wat met ontwerp en vormgeving te maken heeft en wat niet geproduceerd wordt maar digitaal naar u verzonden. Hierbij kan het gaan om logo-ontwerp of ander ontwerp, maar ook het vectoriseren of vernieuwen van logo's, het digitaliseren en restaureren van foto's, lay-out van boeken en sociale media posts.